عبارات مفید، برگه‌های تقلب آزمون نوشتاری IELTS که نباید آن‌ها را جایی بازگو کنید.

آزمون نوشتاری IELTS

عبارات مفید، برگه‌های تقلب آزمون نوشتاری IELTS که نباید آنها را جایی بازگو کنید

آزمون نوشتاری IELTS در هر دو آزمون آکادمیک و جنرال 60 دقیقه طول می‌کشد. در هر دو این آزمون‌ها داوطلب باید در Task 2 آزمون نوشتاری IELTS یک انشا یا Essay با حداقل 250 کلمه بنویسد که زمان اختصاص داده شده به آن 40 دقیقه است. موضوع مقالات از بین مباحث عمومی و کلی انتخاب می­شوند.

معمولا افرادی که به طور روزمره از زبان انگلیسی در گفت‌وگوها و نوشته‌هایشان استفاده نمی‌کنند، نمی‌توانند به خوبی منظور خود را در انشا بیان کنند.

 ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب  فهرستی از عبارات مفید را که به شما در نوشتن جملات زیباتر در انشا آزمون نوشتاری IELTS کمک می‌کنند، آماده کرده‌ایم.

 

عباراتی که دو جنبه بحث را مطرح می‌کنند، برگه تقلب آزمون نوشتاری IELTS

برخی افراد ترجیح می‌دهند.. اما آنهایی که با این نظر مخالف‌اند، به این موارد استناد می‌کنند که ….

Out that … Some people prefer …, those who disagree point

باید تصدیق کنیم که … ، با این وجود …

We must acknowledge … Nevertheless,

کسی منکر این نیست که …

No one can deny … However,

با این وجود بسیاری از افراد بر این نظرند … که هر چند دیگران با …. مخالف‌اند.

Many people hold the opinion … Others, however disagree…

هرچند نپذیرفتن این موضوع دشوار است که … همچنان برخی افراد ترجیح می‌دهند …

Although it is hard to compete with … some people still prefer…

 

عباراتی برای آوردن دلایل بیشتر برگه تقلب ۲، آزمون نوشتاری IELTS

نه تنها …، بلکه …     …Not only … , but  

همچنین                           Also

علاوه بر اين،                   furthermore,

افزون بر این،                      In addition

و علاوه بر این                    Moreover,

 

مهارت نوشتاری IELTS

 

عباراتی که به منظور تکذیب آنچه قبلا گفته شده به کار می‌رود، برگه تقلب 3، آزمون نوشتاری IELTS

اگرچه …                                Although…

هرچند …                               However…

با این وجود …                    Nevertheless …         

حتی در صورتی که …                 Even If …

على ‌رغم                                   In spite of

از طرف دیگر                  On the other hand

 

عباراتی به منظور آوردن مثال: برگه تقلب 4، آزمون نوشتاری IELTS

برای مثال …                                           For example …

برای نمونه …                                          In particular…

به ‌خصوص …                                         …For instance

…. از جمله …                                             …, such as

برای روشن کردن این موضوع …                 To illustrate …

 

عبارات مربوط به نتیجه‌گیری، برگه تقلب 5، آزمون نوشتاری IELTS

در نتیجه                         As a result

بنابراین                            Therefore

بدین گونه                               Thus

به این ترتیب                              So      

سرانجام                         Eventually

 

عبارات مربوط به جمع‌بندی، برگه تقلب 6 آزمون نوشتاری IELTS

 

درنهایت … Lastly
در پایان … Finally
در مجموع …     To conclude

خلاصه …                                                                         

In short
نتیجتا … In conclusion

 

 

writing

 

 

تمرین کنید، تمرین کنید و باز هم تمرین کند، نمره  رایتینگ با این 6 موضوع حتمی است.

توصیه می‌شود تا جایی که می‌توانید. هدف شما این است که انشایی 250 کلمه‌ای را ظرف مدت 40 دقیقه درباره موضوعات مختلف بنویسید. نوع موضوع انشا اهمیت ندارد، مهم این است که شما روشی را که یاد گرفته‌اید، خوب بلد باشید و از آن استفاده کنید. در ادامه، برای آنهایی که مسائل را به بخت و اقبال واگذار نمی‌کنند، فهرستی از موضوعاتی مشابه آنچه در آزمون IELTS مطرح می‌شود آمده است. برای تمرین از ساعت استفاده کنید و کلمات را بشمارید.

 

موضوع ۱

توصیه می کنیم این قسمت را حداکثر ظرف مدت ۴۰ دقیقه به پایان برسانید.

You are advised to spend a maximum of 40 minutes on this task.

با وجود اینکه فرایند جهانی سازی بر اقتصاد دنیا تاثیر بسیار مطلوبی داشته، جنبه منفی این فرایند را نیز نباید فراموش کرد. در این باره بحث کنید.

Even though globalization affects the world’s economics in a very positive way, its negative side should not be forgotten. Discuss.

انشای شما باید حداقل 250 کلمه داشته باشد.

You should write at least 250 words.

 موضوع ۲

You are advised to spend a maximum of 40 minutes on this task.

Some people say that an education system is the only critical factor for the development of a country. To what extent do you agree or disagree with this statement?

You should write at least 250 words.

موضوع ۳

You are advised to spend a maximum of 40 minutes on this task.

Dieting can change a person’s life for the better or ruin one’s health completely. What is your opinion?

You should write at least 250 words.

موضوع ۴

You are advised to spend a maximum of 40 minutes on this task.

Financial education should be a mandatory component of the school program. To what extent do you agree or disagree with this statement?

You should write at least 250 words.

موضوع ۵

You are advised to spend a maximum of 40 minutes on this task.

The best way to reduce the number of traffic accidents is to raise the age limit for younger drivers and lower the age limit for the aged ones. Do you agree?

You should write at least 250 words.

موضوع ۶

You are advised to spend a maximum of 40 minutes on this task.

Ecological balance is impossible to achieve when technological progress constantly ruins our environment. Do you agree?

 

 

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز…

نمره هر داوطلب در آزمون رایتینگ آیلتس براساس معیارهایی نظیر کامل بودن متن، واژه­ها، ساختارهای دستوری، سازمان­دهی و میزان بسط دادن متن مشخص می­شود.

 آزمون نوشتاری IELTS یکی از بخش‌های چالش برانگیز در آزمون آیلتس است که داوطلبان بسیاری آن را یکی از مشکل‌ترین بخش‌های آزمون می‌دانند چرا که اصولا نوشتن برای اکثر افراد کار دشواری است. برای موفقیت در این آزمون باید از مدت‌ها قبل نوشتن را تمرین کنید.  هم زیاد بخوانید و هم زیاد بنویسید. همچنین سعی کنید بعد از خواندن متون انگلیسی خلاصه نویسی کنید.

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.