اسپیکینگ آزمون آیلتس و  قسمت سوم این بخش در آن

اسپیکینگ آزمون آیلتس

اسپیکینگ آزمون آیلتس و  قسمت سوم این بخش در آن

 

اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل سه بخش است که در بخش نخست ممتحن آیلتس IELTS Examiner  از شما سوالاتی راجع به خودتان می‌پرسد. در بخش دوم باید آماده شوید تا در مورد موضوعی به مدت 1 تا 2 دقیقه سخنرانی کوتاهی انجام دهید. و در بخش سوم که 4 تا 5 دقیقه طول می‌کشد، شما و مصاحبه‌کننده در مورد موضوع بخش دوم با یکدیگر بحث می‌کنید.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب قرار است شما را با موضوعات عمومی بخش سوم اسپیکینگ آزمون آیلتس و سوالاتی که ممکن است در این بخش از شما پرسیده شود، آشنا می‌کنیم.

 

در قسمت سوم بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس ممکن است مصاحبه کننده چنین سؤالاتی از شما بپرسد:

* Who can not be a good friend of yours? Tell the properties of such a person

* What do you value and not value in people?

* Can people, opposite in personality, be good friends?

* What do children think about friendship? What about adults? Compare them.

* What do you think of friendship through the Internet? What good and bad sides does it have?

 

حتما پاسخی در آستین داشته باشید و نظرتان را ابراز کنید! کاری که حرفه‌ای‌ها انجام می‌دهند.

در این قسمت، علاوه بر دانستن نوع سؤالات، باید اطلاعات عمومی نسبتا خوبی هم داشته باشید.

در اینجا فهرستی از موضوعات بسیار رایج آمده است که می‌توانید درباره آنها فکر کنید.

تنها کافی است آنها را مرور کنید، فکر کنید درباره هر موضوع چه مطالبی برای گفتن دارید و به کلماتی فکر کنید که می‌خواهید برای بیان نظرتان استفاده کنید. سپس صدای خود را در حین بیان چند جمله که مربوط به هر موضوع است، ضبط کنید تا بعدا بشنوید به چه شکل درباره آن موضوعات صحبت کرده‌اید. فکرکنید چگونه می‌توانستید صحبت بهتری انجام دهید. با این کار برای قسمت مباحثه آماده‌تر خواهید شد.

 

 

undraw Meeting

 

موضوعات عمومی، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 اسپیکینگ آزمون آیلتس

 

1) Main industry in your country now, how it will develop in the future

2) Pollution affecting ecology

3) Popular transportation in your country

4) How to have better public transport

5) How your country has been improved

6) City you are living in, its advantages and disadvantages

7) Your country’s weather, main season

8) Your country’s animals, in what ways they are used

9) Piece of equipment that you consider very important, why, how did you start to use it?

10) Computers – their advantages and disadvantages, whether people of different sexes and ages use them more or less

11) Food in restaurants, why and when we eat there, what are the pros and cons of eating in a restaurant

12) Celebrities in your country

13) Idols – who chooses them, why copy them, etc.

14) Favorite holiday in your country

موضوعات مربوط به کارهای خانه، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 اسپیکینگ آزمون آیلتس

1) Who does the shopping?

2) Where do you like to shop and when?

3) What do you shop for?

4) Who does house work, which work is the most important, why?

 

موضوعات شخصی، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 اسپیکینگ آزمون آیلتس

1) How do you like spending your time?

2) Favorite movies (films), do you watch them on TV or in the cinema?

3) Would you like to act in movies? Why not?

4) Where you like to spend your vacation?

(5 study or work, where, what do you like most about your job, what do you dislike about your job?

6) Your future plans

7) Your hobbies

8) Do you think free time is important and why?

9) What did you study at university?

10) Which subject is your favorite?

11) Which subject you don’t like

12) What do you want to do in the future?

13) Your favorite food

14) Greatest success in your life

15) Design of your apartment, like, dislike, why?

16) What room do you like most, what you do their most, what it looks like?

17) Your favorite sportsmen

18) Favorite TV program

19) Most interesting time in your life

 

چیزهایی که در زندگی برایتان مهم است، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 اسپیکینگ آزمون آیلتس

1) Song

2) Book – what about, how did it influence you?

3) Doll or some other toy, who gave it to you, on what occasion, what did you do with it?

 

سؤالاتی مربوط به دوستانتان، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 اسپیکینگ آزمون آیلتس

 

1) Who is your best friend?

2) Where and when did you meet?

3) What do you like the best about him/her?

4) What have you done together? Explain the reasons of your good friendship

5) What do children think about friendship? What about adults? Compare them

6) Who can not be a good friend of yours? Tell the properties of such a person

7) Can people, opposite in personality, be good friends?

8) What do you value and not value in people?

9) Friendship through Internet, good and bad sides.

 

سؤالاتی درباره سفر، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 اسپیکینگ آزمون آیلتس

1) How can a visitor travel in my country?

2) How did my grandparents travel in the past?

3) Will the travel method change in the future?

4) Traveling in group compared single traveling.

5) What kinds of holidays exist?

6) Where people prefer to go on vacation.

7) Applications that have positive effect on growth of tourism

 

speaking

 

اسباب بازی، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 7/5 Speaking آیلتس

1) Why boys and girls choose different toys

2) Why toys are good for kids

3) Negative influence of toys, educational side of toys

 

موسیقی، برگه تقلب برای رسیدن به نمره 5/7 اسپیکینگ آزمون آیلتس

1) What kind of music do you like?

2) Why we should teach music to our kids

 

 

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

برای موفق شدن در اسپیکینگ آزمون آیلتس شما باید از مدت‌ها بر روی روان صحبت کردن خود تمرین کنید. علاوه برا این اگر شما با ساختار و نوع سوالات و موضوعات احتمالی این بخش آشنا باشید قطعا می‌توانید ایده بگیرید که چه جواب‌هایی می‌توانید بدهید و در مورد چه موضوعاتی در آزمون IELTS صحبت کنید. و بنابراین منجر به کسب نمره بالا در اسپیکینگ آزمون آیلتس خواهد شد.

در این مطلب سعی کردیم شما را با موضوعات متداول در بخش سوم اسپیکینگ آیلتس آشنا کنیم. امیدواریم که این مطلب برای شما سودمند بوده باشد.

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.