مهارت نوشتاری در امتحان Writing آیلتس، برگه برنده حرفه‌ای‌های آزمون آیلتس

امتحان Writing آیلتس

مهارت نوشتاری در امتحان Writing آیلتس، برگه برنده حرفه‌ای‌های آزمون آیلتس

 

امتحان Writing آیلتس از دو بخش نوشتاری تشکیل شده است. در آزمون آکادمیک در بخش اول داوطلب باید یک نمودار، جدول یا یک گراف را با حداقل 150 کلمه تشریح کند و در بخش دوم  به او یک نظر یا یک موضوع داده می‌شود که باید راجع‌به آن یک مقاله با حداقل 250 کلمه بنویسد.

 بخش اول امتحان Writing آیلتس در آزمون جنرال شامل نوشتن یک نامه رسمی یا نیمه رسمی با حداقل 150 کلمه است و در بخش دوم از دواطلب می‌خواهند یک مقاله درباره موضوع خاصی بنویسد که دست کم ۲۵۰ کلمه باشد.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرتدر این مطلب نگاهی به چند قوانین گرامری و نحوه استفاده آن در نوشته امتحان Writing آیلتس انداخته‌ایم.

 

مهارت نوشتاری در امتحان Writing آیلتس

مطلب گرامری زیر در مورد جملات شرطی است. با تسلط به این مبحث توان نوشتاری داوطلب IELTS افزایش می‌­یابد.

 

جملات شرطی

جملات شرطی به طور کلی از دو بند (clause) تشکیل شده‌­اند:

1) بند شرطی (If clause)

2) بند اصلی یا بند نتیجه (Main clause)

 

ترتیب قرار گرفتن این بندها می­تواند به دو صورت باشد:

If clause + Main clause یا Main clause + If clause

همانطور که مشاهده می‌­کنید زمانی که بند شرطی (If clause) در ابتدای جمله باشد، بین دو بند جمله از کاما (ویرگول) استفاده می‌‌کنیم.

جمله­‌های شرطی انگلیسی به دو دسته واقعی و غیرواقعی تقسیم می‌شوند که در اینجا مورد بحث ما جملات شرطی غیرواقعی هستند.

 

جملات شرطی نوع اول (Conditional Sentences Type I)

جملات شرطی نوع اول به زمان آینده اشاره می­‌کنند. در این جملات اگر اتفاق مورد نظر ما در بند شرطی اتفاق بیافتد یا چنین موقعیتی وجود داشته باشد، اتفاقی که در بند نتیجه بیان شده است، اتفاق خواهد افتاد. این نوع از جملات شرطی نسبتاً واقع‌گرایانه هستند، یعنی احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود دارد.

If my brother gets enough money, he’ll buy a house.

اگر برادرم به اندازه کافی پول به دست آورد، یک خانه خواهد خرید.

 

جهت ساخت جملات شرطی نوع اول از ساختار زیر استفاده می­‌شود.

If + Simple Present, آینده ساده

در جملات شرطی نوع اول، در بند شرطی از زمان ((حال ساده)) و در بند اصلی (نتیجه) از زمان آینده استفاده می­‌کنیم. 

If you study hard, you will pass the course.

You will pass the course if you study hard.

در بند اصلی معمولاً از بین کمکی will استفاده می‌­شود. علاوه بر will می­توان از افعال کمکی زیر هم استفاده کرد:

Can, may, shall

If you don’t have enough money, I can lend you some

Writing

جملات شرطی نوع دوم (Conditional Sentences Type II)

جملات شرطی نوع دوم زمان حال مربوط می‌شوند. وضعیتی که در بند شرطی بیان شده است در حال حاضر وجود ندارد. اگر این وضعیت وجود داشت اتفاقی که در بند بیان شده است می‌توانست اتفاق بیافتد. ما واقعاً انتظار نداریم که شرایطی که وجود دارد تغییر کند، فقط تصور می­کنیم که اگر این وضعیت وجود داشت چه اتفاقی می‌توانست بیافتد یا چه کاری می‌­توانستیم انجام دهیم. جمله زیر را در نظر بگیرید:

If my brother had enough money, he would buy a house.

اگر برادرم به اندازه کافی پول داشت، یک خانه می­‌خرید.

 

جهت ساخت جملات شرطی نوع دوم از ساختار زیر استفاده می­‌شود:

If + Simple Past, would-present

در جملات شرطی نوع دوم، دربند شرطی از زمان ((گذشته ساده)) و در بند اصلی (نتیجه) از فعل کمکی would استفاده می‌کنیم

If I had money, I would travel each month.

I would travel each month if I had the money.

نکته: گاهی اوقات در بند اصلی (نتیجه) می­توان از افعال کمکی زیر هم استفاده کرد:

Could, might, should

مثال:

 If you saved enough money, you could travel a lot.

نکته: در جملات شرطی نوع دوم، معمولاً به جای ((was)) از ((were)) استفاده می­‌شود.

I wouldn’t help him if I were you.

 

جملات شرطی نوع سوم (Conditional Sentences Type III)

نوع جملات شرطی برای تصور گذشته‌ای غیر ممکن استفاده می­‌شود. در واقع در این نوع جملات، گوینده آرزوی یک گذشته دور و متفاوت را دارد. در شرطی نوع سوم دیگر کار از کار گذشته و نتیجه عمل در گذشته است.

جهت ساخت جملات شرطی نوع سوم از ساختار زیر استفاده می‌شود.

… + (p.p.) قسمت سوم فعل + would have + فاعل + گذشته کامل + If

 در جملات شرطی نوع سوم در بند شرطی از زمان ((گذشته کامل)) و در بند اصلی (نتیجه) از فعل کمکی would have استفاده می­‌کنیم.

– If I’d seen you, I would have said hello

اگر تو را دیده بودم بهت سلام می­‌گفتم.

– If he had driven more carefully, he wouldn’t have been injured.

اگر با دقت بیشتری رانندگی کرده بود مجروح نمی‌شد.

– If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

اگر خبردار شده بودم که شما در بیمارستان بستری بودید برای ملاقاتتان می‌­آمدم.

نکته: در این نوع جملات می‌توان به جای would از could یا might هم استفاده کرد.

 

IELTS writing

 

نمونه سوال امتحان Writing آیلتس

در ادامه نمونه‌ای از سوالات این بخش آورده شده است که با خواندن آن با نحوه نوشتن مقالات در امتحان Writing آیلتس بیشتر آشنا خواهید شد.

You should spend about 40 minutes on this task

We all work or will work in our jobs with many different kinds of people. In your opinion, what are some important characteristics of a co – worker (someone you explain why these characteristics are important.

You should write at least 250 words.

Answer:

A large number of people spend most of their time at work. Our life is divided into three equal parts: 8 hours – sleep, 8 hours – work, 8 hours – family time. So, in the most cases, one’s co – worker plays an important role in one’s life. From my opinion, the essential characteristics of a co – worker are the following.

First of all, a person who works closely with me must like his job. I think it is very important for a person to feel satisfied with his job. My husband is a software developer. He is fond of his job and people enjoy working with him because they see how many energy he puts into his job. If companies employ these kinds of people, they would have more prosperity.

Second of all, my co – worker must be persistent and never give up. I like when people who across a problem try to solve it, find a good decision instead of looking for another person to hand it over. If these characteristics become an integral part of every individual, then there will be no job left – out.

Another important aspect of this is that a good worker should always ask himself “what can be improved?” and suggests new solutions.

In addition, he must be a good team player. In the modern world good communication skills and the ability to work in a team are among the common position requirements, if staff unites as if they are member of a big family, they will do the job in the best way. Personally, I think it is great to help each other, share new ideas and develop new solutions, etc. It helps to create a team spirit and improve labor productivity.

Finally, my co – worker must be punctual. He or she should finish the job on time I think that It Is unacceptable to make the rest of a team wait while a person finishes his or her job. Also, in my “ideal co – worker” should always be ready to offer his or her help and be supportive.

To summarize, I think if a co – worker possesses all of these qualities mentioned above he can make work with him really enjoyable and productive.

(364 words)

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

برای تسلط در امتحان Writing آیلتس ، به کمی تمرین نیاز است، اما پس از نوشتن چند نوشته و مقاله کاملا آماده خواهید بود و اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. هیچ دلیلی برای نگرانی در امتحان Writing آیلتس وجود ندارد، شما به خوبی می‌توانید با تمرین از عهده این بخش بربیاید.

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرسwww.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.