انشاء قسمت Writing امتحان IELTS عمومی و نکاتی برای کسب نمره 8/5

Writing امتحان IELTS

انشاء قسمت Writing امتحان IELTS عمومی و نکاتی برای کسب نمره 8/5

Writing امتحان IELTS  در  آزمون عمومی شامل دو بخش است: در بخش اول از شما خواسته می‌شود تا یک نامه رسمی، غیر رسمی یا نیمه رسمی بنویسید. در بخش دوم از شما خواسته می‌شود انشایی بی طرفانه با حداقل 250 کلمه بنویسید. بخش دوم Writing امتحان IELTS  از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نمره آن دوبرابر نمره بخش اول است.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب قرار است شما را با نحوه ساختار و نگارش درست انشاء در Writing امتحانIELTS  آشنا کنیم.

 

ساختار انشاء قسمت Writing امتحان IELTS  

تمام انشاها باید ساختاری دقیقا به این شکل داشته باشند: مقدمه، بدنه و نتیجه گیری، این امر خیلی مهم است چون مستقیما بر نمره شما تأثیر می‌گذارد. مقدمه را معمولا در یک پاراگراف می‌نویسند، بدنه را در دو یا سه پاراگراف، و نتیجه گیری هم در یک پاراگراف نوشته می‌شود.

 

موضوع‌های انشاء – ۳ نوع متفاوت که دانستن آنها به شما نمره 8/5 Writing امتحان IELTS  را هدیه می‌دهد.

در آزمون IELTS تنها ۳ نوع موضوع برای نوشتن انشا مطرح می‌شود که اسم آنها را A، H و S می‌گذاریم.

موضوع نوع A مربوط به مباحثه و استدلال می‌شود (Argument)؛ در این نوع انشاها باید فواید و زیان‌ها، دلایل موافق یا مخالف با موضوع را بیان و درباره آنها بحث کنید و در این نوع موضوعات ضمن اینکه دلايل موافق و مخالف را شرح می‌دهید، حتما باید موضع بگیرید. (موافق یا مخالف)

1) موضوع نوع H مربوط به مباحثه و استدلال به شکلی غیر ملموس است (Hidden Argument) و معمولا در موضوعاتی از این نوع، چنین عباراتی مطرح می‌شود:

 

تا چه حدی ….؟

To what extent….

به چه طریقی …..؟

In what way….

چگونه می‌شود که چیزی به شکلی تغییر می‌کند که ….؟

How has something changed…?

 

موضوع نوع S مربوط به موقعیتی خاص می‌شود (Situation) و شما باید دلایل این را که چرا چنین موقعیتی پیش آمده بیان کنید، پیش بینی کنید در آینده چه پیش خواهد آمد و در صورت نیاز، برای مشکلات احتمالی راه حلی پیشنهاد کنید.

 

۲) نمونه‌هایی که در ادامه می‌آیند، تفاوت میان انواع متفاوت موضوعات H, S, A را کاملا نشان می‌دهند:

A: در جامعه مدرن از فناوری رایانه‌ای به شدت بهره‌مند است. با وجود این، وابستگی بیش از حد به رایانه زیان‌های خاص خود را نیز دارد. درباره خطرات مربوط به استفاده و وابستگی به رایانه بحث کنید.

A: Modern society benefits greatly from computer technology. However, becoming more dependent on computers has its disadvantages. Discuss threats of computers.

 

3) در اینجا دو جنبه یک موضوع مورد بحث، مزایا و زیان‌های رایانه‌ها هستند.

H: تا چه حدی تلویزیون باید در تعلیم و تربیت کودکان مشارکت داشته باشد؟

H: To what extent should television participate in our children’s education?

 

۴) در اینجا منظور واقعی طراحان سؤال این است که آیا تلویزیون باید در تعلیم و تربیت کودکان نقش داشته باشد یا خیر؟

S: با توجه به تغيير نقش زنان در جامعه مدرن، امروزه مردان هستند که از تبعیض جنسی رنج می‌برند، آیا با این موضوع موافقید؟

S: Due to the change of women’s role in modern society, men are now the suffering from sexual discrimination. Do you agree?

در این سؤال می‌توانید توصیفی از موقعیت را مشاهده کنید و باید بنویسید که شما در این باره چه فکر می‌کنید.

 

Essay

 

 

 

نوشتن انشاهای نوع(Argument)، Writing امتحان IELTS  چیدمانی که کمتر جایی به آنها اشاره می‌شود.

۱- مقدمه: در پاراگراف مقدمه باید هر دو جنبه موضوع مورد بحث به وضوح بیان شود.

موضوعی را که در دستورالعمل آمده عینا در مقدمه ننویسید، آن را با کلمات و بیانی متفاوت بنویسید. (بازنویسی کنید). در این قسمت نظر شخصی خود را بیان نکنید، نظرتان را در قسمت‌های بعدی خواهید نوشت.

۲- بدنه: بدنه (حداقل دو پاراگراف) باید هر دو جنبه موضوع مورد بحث را در بر بگیرد. اولین پاراگراف را به آن جنبه‌هایی از موضوع اختصاص دهید که با آنها مخالف‌اید. آن جنبه‌هایی از موضوع که با آنها موافق‌اید، باید در آخرین پاراگراف بدنه مطرح شود، زیرا به این ترتیب، شیوه نگارش خود به خود به نتیجه گیری منتهی می‌شود.

 

٣- نتیجه گیری: پاراگراف مربوط به نتیجه‌گیری باید شامل خلاصه و جمع بندی نکات مورد نظرتان باشد. از کوتاه شدن نتیجه گیری نگران نباشید؛ مهم این است که شما ساختار نوشتن انشا را رعایت کرده باشید.

 

 

نوشتن انشاهای نوع (Hidden Argument)، Writing امتحان IELTS  تکنیک و نقطه مثبت نخبگان آیلتس

1- مقدمه: در پاراگراف مقدمه سؤال اصلی باید مشخص شود. شما باید آن بحث غیر ملموس آشکار کنید، موضوع را به شکل زیر بازنویسی کنید تا منظور اصلی آن آشکار شود:

? … Does something affect را به شکل ?..To what extent something affects.

? …Does something contribute  را به شکل ?..In what way something contributes.

Does something influence…? را به شکل  How does something influence …?

بازنویسی کنید.

حالا انشاء تبدیل شد به مباحثه ای با دو جنبه، و باید از روش نوشتن مقالات نوع A استفاده کنید.

 

essay-writing

 

 

نوشتن انشاهای نوع (Situation)، Writing امتحان IELTS  برگه برنده حرفه‌ای‌ها در آیلتس

1- مقدمه: در پاراگراف مقدمه باید موقعیت را بیان و توصیف کنید.

۲- بدنه: در پاراگراف‌های مربوط به بدنه (حداقل دو پاراگراف) باید دلایلی که چنین موقعیتی را به وجود آورده‌اند شرح داده شود. در هر پاراگراف باید یک دلیل را توضیح دهید.

٣- نتیجه گیری: در این پاراگراف باید نکات اصلی موجود در متن، خلاصه و جمع بندی شوند. اگر در تكليف (Task) مشخص شده بود که راه حلی، پیشنهادی یا توصیه‌ای برای مشکلات مطرح شده ارائه کنید، این کار را باید در این پاراگراف انجام دهید. اگر نظر شخص شما نیز پرسیده شده بود، باید آن را در این پاراگراف مطرح کنید.

 

 

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

شما برای نوشتن یک انشاء در بخش Writing امتحان IELTS  باید حداقل 40 دقیقه زمان داشته باشید. بنابراین سعی کنید نوشتن نامه در بخش اول  Writing امتحان IELTS  بیش از 20 دقیقه طول نکشد. در این بخش شما باید جدا از آوردن اطلاعات نامربوط خودداری کنید و بر روی موضوع کامل متمرکز باشید تا نمره ای از دست ندهید.

اگر شما هم برای آزمون آیلتس آماده می‌شوید و تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.