سوال و جواب‌های احتمالی در قسمت اول Speaking آزمون آیلتس برای رسیدن به نمره 6/5

Speaking آزمون آیلتس

سوال و جواب‌های احتمالی در قسمت اول Speaking آزمون آیلتس برای رسیدن به نمره 6/5

Speaking آزمون آیلتس که حدود 11 تا 14 دقیقه طول می‌کشد، شامل سه قسمت است. در قسمت اول Speaking آزمون آیلتس ممتحن از شما می‌خواهد خود را معرفی کرده و درباره محل زندگی، شغل، تحصیلات و علائق خود صحبت کنید.

در قسمت دوم ممتحن به شما یک کارت می‌دهد که روی آن یک موضوع و سؤالاتی راجع به آن نوشته شده است و باید آماده شوید تا در مورد موضوعی به مدت 1 تا 2 دقیقه سخنرانی کوتاهی انجام دهید. در قسمت پایانی داوطلب در مورد موضوع مطرح شده در قسمت دوم به بحث می­‌پردازد.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرتدر این مطلب مروری بر سوالات و موضوعات احتمالی در قسمت اول Speaking آزمون آیلتس خواهیم داشت.

 

قسمت اول: سؤال و جواب Speaking آزمون آیلتس

اولین قسمت بخش Speaking آزمون آیلتس ، قسمت سؤال و جواب است. شما وارد یک اتاق می‌شوید و مصاحبه‌کننده را می‌بینید «وقت بخیر» بگویید و لبخند بزنید. او از شما می‌خواهد تا گذرنامه خود را به او نشان دهید و بنشینید. اگر شخص ممتحن مایل بود تا با شما دست بدهد، با وی دست بدهید؛ در غیر این صورت این کار را نکنید.

زبان غیرکلامی در این بخش مهم است، و باید نشان دهید که شما آرام و آسوده هستید. در حین صحبت، سعی کنید تا جایی که می‌توانید با اگزمینر ارتباط چشمی برقرار کنید.

ممتحن در حین مصاحبه سؤالاتی درباره خودتان، شغلتان، تحصیلاتتان، والدینتان، برادر خواهرتان و غیره می‌پرسد. جواب شما به هر سؤال باید یک یا دو جمله باشد؛ سعی کنید در جواب فقط از كلمات Yes و No استفاده نکنید. به هر حال، ممتحن می‌خواهد ببیند چگونه انگلیسی صحبت می‌کنید.

آمادگی برای این قسمت اسپیکینگ IELTS بسیار ساده است. با دقت سؤال و جواب های زیر را بخوانید تا تصویری شفاف از آنچه پیش رو خواهید داشت به دست آورید.

 

Speaking آیلتس

 

 

 

سوالات و جواب‌های احتمالی، برگه تقلب رسیدن به نمره 6/5 در Speaking آزمون آیلتس

1. Where do you come from?

I live in Small vile. It is a big city / small town located in the south of NeverLand.

2. What is your home like?

 I rent an apartment. We have two bedrooms, one living room, one kitchen and of course one restroom. The apartment is not very big, about 70 square meters.

3. What are the advantages and disadvantages of your home?

The advantage is that my accommodation has lots of sunlight from the windows. And the disadvantage is that it is noisy because the center of the city is nearby.

4. Tell me about your family.

I have a mother, a father and a brother. My mother is a social worker, my father is a civil engineer and my brother is a student

5. Tell me about your job.

Well, I work for a big firm / small company named Banana Soft. It is located in Small vile. My job title is Software Designer

6. Is there anything you dislike about your job?

Normally, I enjoy my job very much. But sometimes my boss gives me boring assignments, which I don’t like at all.

7. What are your plans for the future?

I would like to improve my English first and then to find another job with a better salary.

8. What type of transport do you use most?

There are 2 types of transport that I use: I either drive my car or take the bus.

9. Do you like reading?

Yes I do. I enjoy reading very much. Usually, I read every other day of the week

10. What do you like reading the best?

I enjoy reading newspapers, magazines and of course my favorite fantasy books.

11. What kind of television programs do you watch?

Well, my favorite channel is Some TV Channel. I find it very interesting and educational

12. Tell me about a film you have seen recently.

I saw Some New Movie a week ago. It is a comedy and I like comedies. This one has some silly jokes but other than that I enjoyed it.

13. Do you have a pet?

Yes I do. I have a dog named Richy. He is 4 years old.

14. What kind of food do you like?

I prefer Asian cooking, mostly Chinese. My favorite dish is noodles with vegetables.

15. How often do you go shopping?

Well, I don’t like shopping, so I do it only when I have to.

16. What is your favorite festival and why?

I like October Fest. It’s a German festival that starts in late September and ends in October. People drink lots of drinks at October Fest and that is why I like it.

17. How do people celebrate this festival?

Well, they build pavilions and stands that sell drinks and all kinds of food, a lot of bands are playing there. People from all around Europe come to celebrate the October Fest dressed in German Traditional clothes.

موضوع‌های نمونه برای کسب نمره 7  در Speaking آزمون آیلتس

 

خانه‌تان                                                                           لباس

مملکت                                                                            کتاب

شغل                                                                               فیلم

علایق                                                                            موسیقی

مدرسه                                                                            حمل و نقل

خانواده                                                                           تعطیلات

غذا                                                                                دوستان

جشنواره‌ها و آیین‌ها

 

 

آموزش اسپیکینگ

 

 

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

برای موفقیت در Speaking آزمون آیلتس باید سعی کنید تا هر اندازه که می­توانید به انگلیسی صحبت کنید و با شناخت موارد آزمون، خود را برای امتحان آماده کنید. در روز Speaking آزمون آیلتس هنگام ورود به اتاق مصاحبه لبخند بزنید و راحت نفس بکشید. شما برای این امتحان آمادگی لازم را کسب کرده‌اید پس اضطراب و استرس را از خودتان دور کنید!

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.