مهارت رایتینگ آیلتس مهارتی که با تمرین شما را به نمره 7/5 نزدیک می‌کند.

مهارت رایتینگ آیلتس

مهارت رایتینگ آیلتس مهارتی که با تمرین شما را به نمره 7/5 نزدیک می‌کند.

 مهارت رایتینگ آیلتس یکی از چهار مهارت اصلی آزمون آیلتس است که معمولا برای داوطلبان چالش‌برانگیزتر از مهارت‌های دیگر است و برای گرفتن نمره بالا در آن تمرین و راه و روش خاص خود را دارد. مهارت رایتینگ آیلتس شامل دو قسمت یا دو تسک است که در تسک دوم داوطلب باید در مورد یک موضوع داده شده نظر دهد یا دو طرف یک موضوع را تحلیل کند و دلایل موافقت ها و مخالفت ها را بررسی کند.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب قرار است طرز نگارش مقالات موافق یا مخالف بودن با موضوعی در مهارت رایتینگ آیلتس را بیان کرده و نکاتی را که برای گرفتن امتیاز بالا باید به آنها دقت شود مطرح می‌کنیم.

 

 

مقالات موافق یا مخالف بودن با موضوعی Agree/ Disagree در مهارت رایتینگ آیلتس

این نوع از مقالات در مهارت رایتینگ آیلتس شامل بخش‌های زیر می‌باشند و در نگارش باید به آنها دقت شود.

 

مقدمه (Introduction)

در مقدمه داوطلب باید موضوع مورد بحث را در یک جمله معرفی کند و در چند خط توضیح کلی در مورد آن بدهد و علت اهمیت موضوع را بیان کند و در انتها نظریه و دیدگاه خود را بنویسد..

 

بدنه مقاله (Body)

بدنه مقاله در این دسته از مقالات شامل چندین بند (پاراگراف) است. در هر بند داوطلب باید یکی از دلایل مخالفت با موافقت خود با موضوع را بیان کند.

جمله اول هر پاراگراف (Topic sentence) ایده اصلی آن پاراگراف را بیان می‌کند و در جملات بعدی به ذکر مثال، توضیحات بیشتر و مصادیق موضوع می‌پردازد.

 

نتیجه گیری (Conclusion)

در بند آخر مقاله در قسمت دوم مهارت رایتینگ آیلتس باید پس از ذکر خلاصه‌ای از نظرات، نتیجه کلی بیان شود و باید دقت شود که نتیجه بیان شده با دیدگاه مطرح شده در مقدمه مقاله همخوانی داشته باشد. لازم به ذکر است در این بنده نیازی نیست ایده جدیدی مطرح گردد.

به منظور سازمان دادن و ایجاد ارتباط در مطالب بیان شده، استفاده از عبارات و اصطلاحات ذیل مفید خواهد بود. یادگیری و کاربرد این عبارات سبب روان‌تر شدن مقاله و بالا رفتن امتیاز داوطلب در بخش رایتینگ IELTS  خواهد شد. تمامی این عبارات می‌توانند در ابتدای جمله و یا پاراگراف استفاده گردند و باید دقت شود که از عبارات مختلف در مقاله استفاده گردد و از تکرار یک عبارت در مقاله پرهیز شود.

 

IELTS-Writing-Task-2-Tips

 

 

عبارات کاربردی در معرفی یک موضوع

1. It is a well-known fact that …

2. Many people believe that …

3. It is often claimed that …

4. There are several ways of looking at the problem of …

5. One of the most important issues in society today is …

عبارات کاربردی برای شروع یک بحث

1. First of all, / Firstly, / To begin with, / In the first place, (NOT Firstly of all)

2. Let us begin by looking at …

3. First of all, let us consider….

4.  The first thing that should be noted is …

5. It is worth stating from the outset that …

 

عبارات کاربردی برای ادامه دادن یک مبحث

1. Secondly, … (NOT Second or Secondly of all)

2. Thirdly, (It is rare to use Fourthly, Fifthly, etc.)

3. Lastly, / finally, (NOT In the last/final place)

4. As far as … is concerned / As regards … / As for …

5. This brings us to the question of whether/how/who etc.

6. It should also be noted/stressed that …

7. Furthermore, / Moreover, / In addition, / Besides this, / What is more,

 

عبارات کاربردی برای نشان دادن دیگر جنبه‌های بحث

1. However, / Nevertheless, …

2. The opposite may also be true.

3. There is more than one way of looking at this problem.

4. (On the one hand …) On the other hand, …

5. If you use On the one hand …, you should also use On the other hand … in the following sentence or paragraph.

 

عبارت کاربردی برای نشان دادن شباهت یک موضوع

* Likewise, / similarly, / In the same way, …

 

عبارت کاربردی برای بیان مثال

* For example,

عبارات کاربردی برای توضیح دادن نتیجه یا اثر چیزی

* Therefore, / As a result, / Thus,

 

عبارات کاربردی برای جمع ‌بندی موضوع یا ارائه راه‌ حل

1. On balance,…

2. To sum up, / In summary / In conclusion, it would seem that…

3. This brings us to the conclusion that…

4. To conclude, it seems likely that…

 

عبارات کاربردی برای بیان عقیده شخصی

1. In my opinion, (do NOT write I think after this phrase)

2. My personal opinion is that …

3. My own view of this is that …

4. It is my opinion that …

 

IELTS Writing

 

 

حال به منظور آشنایی بیشتر یک نمونه سؤال از این بخش در مهارت رایتینگ آیلتس را می‌آوریم.

دقت در نوع نگارش و پاراگراف‌ بندی مقاله می‌تواند بسیار مفید باشد. داوطلب می‌تواند پس از مطالعه این بخش به منظور انجام تمرینات در مهارت رایتینگ آیلتس بیشتر یک مقاله در همین زمینه بنویسد.

 

Do you agree or disagree with the following statement? Research has shown that overeating can be just as harmful as smoking, therefore the advertising of contain food products should be banned, in the same way as cigarette advertising is banned in many countries.

You should write at least 250 words.

You should spend about 40 minutes on this task.

 

Answer

The term overeating totally refers to the long-term consumption of excess food regarding to the energy that a human being expands which leads to weight going and often obesity. It also may be considered as an eating disorder. There is no denying food that overeating can sometimes be a symptom of being eating disorder. I strongly believe that more gradual changes in the law are preferable to a complete restriction.

I believe that there must be more social problems in every society due to a complete ban on smoking and overeating. It is not so easy to abandon an addiction like overeating when the airline companies in many countries introduce a restriction on smoking, the number of violent incidents during flights rose dramatically. There may well be a similar increase in violence if people are forced to give up overeating everywhere.

It is of supreme importance to not completely restrict those fattening food and beverage from your life. Complete remove of these types of food from your daily diet increases the chance that you refer back to them in higher amounts than ever before. When you have established a regular pattern to enjoy these treat and ceremonies, for instance once per week, you can safely more on to other methods for controlling overeating.

Finally, many experts are rightly concerned about the effects on our personal freedom. Eating junk food , not taking exercise, not eating excess food and long working hours all have adverse effects on people, but I would not want the authorities to order me what should I eat or how much amount of food I can eat. By the same token, I do not think they must not ask me that I cannot overeat or smoke in my own home or automobile.

In conclusion, while I completely believe that any one with obesity and overeating disorder should stop eating excess food for their own health, I do not maintain that controlling overeating would have sufficient advantages to solve many problems that it would cause.

 

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

اگر چه تقویت مهارت رایتینگ آیلتس در ابتدا ممکن است بسیار دشوار به نظر بیاید و شما را ناامید کند و اوایل حتی نتوانید 50 کلمه بنویسید، ولی در مدت زمان نسبتا کوتاهی، اگر درست تمرین کنید، به پیشرفت قابل توجهی خواهید رسید. کسب نمره بالا در مهارت رایتینگ آیلتس یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به تلاش و تمرین مستمر دارد.

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.