آزمون رایتینگ IELTS و نکات کلیدی که شما را به نمره 7/5 آیلتس نزدیک‌تر می‌کند.

آزمون رایتینگ IELTS

آزمون رایتینگ IELTS و نکات کلیدی که شما را به نمره 7/5 آیلتس نزدیک‌تر می‌کند.

 

آزمون رایتینگ IELTS شامل دو بخش نوشتاری است که اصطلاحا به آن Task گفته می‌شود. درTask 1  به شما تصویری گرافیکی (مثل نمودار، عکس و جدول) نشان داده می‌شود که بایستی اطلاعات آن را در متنی با حداقل 150 کلمه خلاصه کنید. در Task 2 به شما یک نظر یا یک موضوع داده می‌شود که باید راجع‌به آن یک مقاله با حداقل 250 کلمه بنویسید.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت قرار است در این مقاله به نکات کلیدی در آزمون رایتینگ IELTS برای کسب نمره بالا بپردازیم.

همچنین پیشنهاد می‌کنیم مطالب پیشین ما راجع‌به آزمون رایتینگ IELTS را از دست ندهید!

 

نحوه توصیف یک نمودار در آزمون رایتینگ IELTS

برای توصیف نمودار عبارات مصطلحی وجود دارد که استفاده از آن­ها متن را از یکنواختی خارج کرده و سرعت نوشتن را بیش­تر می­‌کند. تعدادی از این عبارات را در این­جا می­‌آوریم: (توجه داشته باشید که باید از افعال زمان گذشته استفاده کنید).

 

نمودارهای دایره­ای (pie chart)

       10% a tenth

       20% a fifth

       25% a forth, a quarter

       33% a third

      50%    half   

       75% a three quarters

       95% the vast majority, almost all

       100% all

       22% slightly more than a fifth

       31% slightly less than a third

       60% more than half

نمودارهای ستونی، جداول و گراف­ها

افزایش:

To rise: a rise

To increase: an increase

To go up

To climb

افزایش شدید:

To leap, to shot up, to rocket up, to soar

کاهش:

To fall: a fall

To decrease: a decrease

To drop: a drop

To decline: a decline

To go down

کاهش شدید:

To slump, to plummet

تغییرات متناوب:

To vary: variation

ثابت ماندن:

To fluctuate: fluctuation

To hold steady, to stabilize

To remain stable, to level off

To remain constant

توجه داشته باشید که استفاده از اسامی مشتق از افعال، کلمات بیش‌تری را وارد جمله می­‌کند و در نوشتن مقالات آزمون رایتینگ IELTS مفیدتر است:

مثال:

There is a dramatic increase in unemployment.

Unemployment increased dramatically.

 

صفات و قیود توصیفی:

تغییرات شدید:

dramatic, sharp, rapid, steeply, significant

 

تغییرات خفیف:

minimal, slight, slow, gradual, steady, marginal

 

 

جمله شروع یک مقاله در مورد نمودار:

The (pie chart/table/..) shows/illustrates/represents

به دنبال این عبارت، به عنوان نمودار آورده می­‌شود.

 

كلمات مختلف برای نوع و گونه:

sort; division; category: class; kind; type, group, aspect; quality

 

ielts writing

 

 

چند نمونه از عناوین مقالات آزمون رایتینگ IELTS آکادمیک که شما را به نمره 7/5 رایتینگ آیلتس نزدیک می­کند

1. It is inevitable that as technology develops traditional cultures must be lost. Technology and tradition are incompatible – you cannot have both together.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

2. “Prevention is better than cur”

Out of a country’s health budget, a large proportion should be diverted from treatment to spending on health education and preventive measures.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

3. Fatherhood ought to be emphasized as much as motherhood. The idea that women are solely responsible for deciding whether or not to have babies (leads) on to the idea that they are also responsible for bringing the children up.

To what extent do you agree or disagree?

4. The position of women in society has changed markedly in the last twenty years. Many of the problems young people now experience, such as juvenile, delinquency, arise from the fact that many married woman now work and are not at home to care for their children.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

 

کلماتی با تلفظ مشابه اما املاء و معنای متفاوت   

formerly: previously                                                decent: suitable

formally: officially                                                   descent: way down

 

dessert:                                                                       device

desert                                                                          devise: create

 

Elicit: omit                                                                  immortal

Illicit: unlawful                                                           immoral

 

Industrial                                                                     lay (laid, laid, lying)

Industrious                                                                  lie (lay, lain, lying)

 

Loose                                                                           proceed

Lose                                                                             proceed

 

Principle                                                                       remember

Principal                                                            remind

 

Raise                                                                             stationary: permanent

Rise                                                                               stationery: writing materials

 

Thorough: complete                                                        weather

Through                                                                           whether

 

Beside

Besides

 

چنین کلماتی در انگلیسی فراوانند بنابراین به هنگام نوشتن بسیار مراقب باشید.

 

عبارات کاربردی برای مقاله اصلی (۲۵۰ کلمه­‌ای) آزمون رایتینگ IELTS

الف) در آغاز مقاله:

 

1. It may indeed be true to say that (statement from the topic); what, however, are the factors involved?

2. It may indeed be the case that (statement …); this subject, however, requires further analysis.

3. (Noun) has/have been (verb) + ing for many years now. Has this had generally beneficial effects, or have they been largely negative?

4. (Noun)/(verb) + ing is one of the most controversial issues of our times. What are the arguments that need to be considered?

5. (Noun)/(verb) + ing, as is the case with many issues, has both negative and positive aspects.

(در مقالاتی که باید در آن­ها فواید و مضرات یک موضوع را بررسی کرد)

6. Over recent years, attitudes to (noun)/(verb) + ing have changed considerably. What are the reasons for this change, and what are the implications for the future?

 

(مناسب در مقالات بررسی تغییرات آینده در موضوع)

7. (Noun)/(verb) + ing has/have been an important part of many cultures/developed countries/ etc for many years now. What are the reasons for this, and what changes are likely or possible in the future?

ب) در وسط مقاله:

 

در آغاز پاراگراف مربوط به فراید موضوع:

At first sight, (noun)/(verb) + ing appear/ appears to be entirely positive/beneficial.

 

در آغاز پاراگراف مربوط به مضرات موضوع:

However, further, analysis reveals drawbacks to this way of thinking.

 

پ) در پایان مقاله:

 

1. When all is said and done, there are no clear solutions to this problem and it is for governments/individuals/etc to weigh up both sides of the case and come to their own conclusions.

2. On balance, it is my own personal view that the advantages of (noun) (verb) + ing far/heavily/slightly outweigh the disadvantages.

 

IELTS-package

 

و در انتها از زبان مایگریشن اسکیلز …

آزمون رایتینگ IELTS بخش انتهایی در روز آزمون آیلتس است. این بخش از نگاه اکثر داوطلبان بخش دشواری است اما شما با تمرینات مکرر می‌توانید مهارت نوشتاری خود را در آزمون آیلتس تقویت کنید. امیدواریم نکات ذکر شده در این مقاله برای شما مفید واقع شود.

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

 

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.