عبارات کاربردی در Writing آزمون IELTS

Writing آزمون IELTS

عبارات کاربردی در Writing آزمون IELTS

Writing آزمون IELTS آخرین بخش در روز آزمون آیلتس است که برای اکثر افراد بخش چالش‌برانگیزی می‌باشد. Writing آزمون IELTS براساس معیارهایی مانند دامنه لغات، گرامر، پیوستگی و استفاده صحیح از کلمات ربط و میزان موفقیت در پاسخگویی به سوال مطرح شده ارزیابی می‌شود.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب قرار است شما را با عبارات کاربردی در Writing آزمون IELTS آشنا کنیم. کاربرد این عبارات به داوطلب در Writing آزمون IELTS کمک می­کند تا جملات ترکیبی زیبایی را بسازد و از ساختن جملات ساده و کوتاه پرهیز کند.

 

مهارت نوشتاری در Writing آزمون IELTS ، برگه برنده حرفه‌­ای آیلتس

در این جا بعضی از حروف عطف و وصل که به بیان زیباتر جملات کمک خواهند کرد را بیان می­کنیم.

 

Writing-Topics

 

 

عبارات کاربردی برای اضافه کردن دو جمله یا عبارت به یکدیگر در Writing آزمون IELTS

And: (conjunction) used when joining two words or clauses in one sentence, or in one part of a sentence.

1 – Buying this house was both happy and successful.

Also: (adverb) used when adding another fact about someone or something, or when mentioning another person or thing.

اگرچه

1- The country’s mineral resources consist not only of diamonds but also of oil.

Too/as well: (adverb) used when you are adding another fact about someone or something.

همچنین / به علاوه

1- Lots of responsibility began to affect his personal life. They affected his health as well.

نکته: Too و As well معمولاً در انتهای جمله استفاده می­شوند در صورتی که عبارت As well as در ابتدا و میان جمله می­تواند استفاده گردد.

2- As well as being a dangerous and exciting event, his action was also a political reaction.

In addition: Used when adding another piece of information to what you have just said.

به علاوه

1- In addition to being a painter, my mother is a designer. 

Furthermore/moreover: (adverb) used at the beginning of a sentence when adding an important fact that is connected with what you have just said.

از این گذشته / علاوه بر این

1- There is no evidence to link him with the murder. Moreover, the murder weapon has still not been found.

 2- The drug that Sarah had used has strong side effects. Furthermore, it can be addictive.

نکته: عبارات In addition، Furthermore و moreover در مقالات جهت اضافه نمودن اطلاعات به جمله، بسیار استفاده می­شوند و کاربرد آن­ها به ساختن جملات ترکیبی زیبا کمک می­کند.

 

عبارات کاربردی جهت بیان علت امر در Writing آزمون IELTS

Because: (conjunction) used when giving the reason for something.

به این علت که

1- My parents are leaving in small house because they don’t have enough money to buy a bigger one.

Due to/owing: to preposition used to give the reason why something has happened

به علت / زیرا

1 – Due to the danger of fire, people are advised not to drop cigarettes on the round.

2- Due to exist no more work in this city, people are going to live in the countryside.

 

Through: is used especially when saying why someone succeeded or failed to do something.

به خاطر / به واسطه

1- They managed to win the game, partly through luck and partly through skill.

 

Thanks to: used when explaining that something good has happened because of someone’s efforts, or because something exists.

به پاس وجود / حضور

1- Today, thanks to the Internet, people can do all their shopping from home.

Since (Also as British English): conjunction used when giving the reason why someone decides to do something or decides that something is true.

از آنجایی که / چون

1 – As yesterday was a hot day, my mother decided to leave all the windows open. 2- Since it is difficult to predict how the climate will change, it is not possible to say if we can go to the beach or not.

عباراتی که وجود تضاد را نشان می­دهند

But: conjunction used when linking two words or phrases that seem opposite or very different in meaning.

اما

1- I felt upset but I had to finish my job.

Although: conjunction used when contrasting one clause with another in the same sentence.

اگرچه / هرچند

1- Although there are lots of facilities here to make you relax, you feel as if you are in the prison.

However/nevertheless: conjunction used when saying something that seems very different or surprising after your previous statement.

به هر حال / با این وجود

1- My work place is a long way from my house. However, there is a good bus service.

2- It was very hard to write a good article about the subject, but .the subject is interesting nevertheless.

 

نکته: عبارت However معمولاً در وسط جمله به کار می­رود و بعد از آن کاما می­گذاریم این عبارت می­تواند در ابتدای جمله نیز به کار رود در حالی که عبارت Nevertheless در ابتدا یا انتهای جمله به کار می­رود.

Whereas /while: are used when contrasting one clause with another in the same sentence.

در حالی که / در صورتی که

1- Sarah and her family visit their doctor once every few weeks, while my family may not visit a doctor for several years.

2- Whereas in most of the world they drive on the right, in the UK and Japan they drive on the left.

 

Writing

 

 

عباراتی برای بیان شرط در یک جمله

If: conjunction used when talking about the possibility that something might happen or be true.

1- He faced a long prison sentence if the court found him guilty.

Unless: Conjunction if something does not happen, or if someone does not do something.

اگر نه / مگر اینکه

1- Unless some extra money is found, the company will be closed.

2- My daughter won’t go to sleep unless you tell her a story.

نکته: با به کار بردن Unless در یک جمله مفهوم منفی به آن جمله القا می­شود. به عنوان مثال مفهوم جمله دوم به این صورت است ((دختر من نخواهد خوابید اگر تو به او قصه نگویی)) یا بدین صورت ((دختر من نخواهد خوابید مگر اینکه برایش قصه بگویی))

در ادامه نمونه‌­ای از سوالات از بخش Writing آزمون IELTS آورده شده است که با خواندن آن با نحوه نوشتن مقالات بیشتر آشنا خواهید شد. در این نمونه نحوه شرح دادن یک جمله نشان داده شده است.

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below gives information about the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

table

 

You should write at least 150 words.

Answer

The table compares the proportion of the female workforce and managers in 3 different continents. There are significant differences in the number and the percentage of women in two different groups and three different continents.

Numbers at Australian and American female workforce and managers are consistently high in comparison with Asian countries numbers at Egypt, based in Asian; show the least number of working women among those countries.

We can observe from the responses that the female managers in both Australia and United state are more successful than Asian countries. The table indicates that female managers keep up with male managers with only 7% less. In contrast, less than 20% of female managers work in these three Asian countries. The female workforces in all countries are in agreement except for Egypt. As we can see both the female workforce and managers are considerably the same with only 8% less.

Overall, working women in a management position were much successful in Australia and U.S. while women as the workforce were successful in all countries except for Egypt.

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

برای موفقیت در Writing آزمون IELTS  باید آنقدر تمرین کرده باشید که در جلسه آزمون بدون فکر و بی درنگ بنویسید. بنابراین از قبل به خوبی تمرین کنید که بتوانید در زمان آزمون بنویسید. چرا که گرفتن نمره بالا در Writing آزمون IELTS ، تنها  از طریق تمرین صحیح و مداوم به دست می‌آید.

اگر تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.