6 قانون کلیدی گرامر در آزمون آیلتس که برای کسب نمره بالا باید بدانید!

گرامر در آزمون آیلتس

6 قانون کلیدی گرامر در آزمون آیلتس که برای کسب نمره بالا باید بدانید!

گرامر در آزمون آیلتس نقش بسیار اساسی و پر رنگی در تمام بخش‌های آیلتس ایفا می‌کند. گرامر در آزمون آیلتس به طور مستقیم در این آزمون مورد سنجش قرار نمی‌گیرد، اما گرامر مناسب انگلیسی برای کسب نمره  بالا  در IELTS بسیار مهم است!

هیچ بخشی از آیلتس وجود ندارد که تنها مختص به گرامر باشد، اما شما برای قرارگرفتن در مسیر موفقیت آیلتس، باید گرامر بخوانید. گرامر در آزمون آیلتس به شما کمک می کند تا در هر چهار مهارت، ریدینگ، لیسنینگ، رایتینگ و اسپیکینگ پیشرفت کنید.

برای بیان ایده‌های خود در گفتار و نوشتار، باید از گرامر استفاده کنید. گرامر در آزمون آیلتس به شما برای درک زبان در خواندن و شنیدن نیز کمک خواهد کرد.

بهترین شیوه برای اینکه گرامر خود را تقویت کنید این است که هر قانون را یک به یک مطالعه کنید، چند مثال بخوانید، نمونه های خود را بسازید و سپس هر قانون را چندین بار تمرین کنید.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب برخی از قوانین گرامری مهم را برای یادگیری مرور می‌کنیم تا در آزمون آیلتس مرتکب اشتباه گرامری نشوید. برای یادگیری بیشتر، هر قانون گرامر در آزمون آیلتس همراه با چند مثال آورده شده است.

 

1- وجه‌ ساده

ما از صورت ساده (simple) برای صحبت در مورد فعالیت‌های کلی، دائمی یا تکراری استفاده می‌کنیم.

در این مثال، از حال ساده برای اشاره به یک عمل کلی و عادی استفاده می شود:

مثال:

I often read business magazines online.

من اغلب مجلات تجاری را بصورت آنلاین می‌خوانم.

در مثال فوق مشخص است که شما همیشه این مجلات را بصورت آنلاین می‌خوانید. این کار را شما مرتباً انجام می‌دهید.

 

از صورت استمراری (continuous aspect) برای تمرکز بر فعالیت‌های پیشرونده ای استفاده می‌کنیم که معمولاً همان لحظه در حال انجام هستند.

در مثال زیر، وجه استمراری برای اشاره به عملی که در لحظه صحبت اتفاق می افتد استفاده می شود:

مثال:

am reading an interesting book.

من یک کتاب جالب می خوانم.

همین قانون در مورد تمام افعال زمان گذشته، حال و آینده صدق می‌کند. اگر می‌خواهید روی ادامه کار تمرکز کنید، از وجه استمراری استفاده کنید. اگر بیشتر به نتیجه عمل علاقه دارید، از وجه ساده استفاده کنید.

 

چرا این قانون گرامر در آزمون آیلتس مفید است؟

در قسمت 1 اسپیکینگ شما باید به سوالات مربوط به خودتان پاسخ دهید.

شما باید مطمئن شوید که از زمان فعل درست و وجه درست – ساده یا پیوسته- بسته به آنچه می خواهید بگویید، استفاده می کنید. اگر می خواهید در مورد کارهای کلی که به طور منظم انجام می دهید صحبت کنید، بنابراین به وجه ساده ذکر شده نیاز دارید. اگر می‌خواهید به اعمالی که موقتی هستند و حوالی لحظه صحبت اتفاق می افتند، پس باید از حال استمراری استفاده کنید.

ممکن است در تسک یک بخش رایتینگ هنگام توصیف فرآیندهای نشان داده شده در نمودارها  به این قانون دستور زبان نیز نیاز داشته باشید. احتمالاً شما باید از فعل گذشته استفاده کنید زیرا در این قسمت گزارشی از وضعیت های گذشته ارائه می دهید.

Examples:

Between January and March, the profit rose by 10%.

They produced twice the amount of cars in June.

Hungary accounted for 10% of the students involved in the competition.

2- زمان‌های فعل گذشته ساده و گذشته کامل

هنگام استفاده از زمان گذشته، می‌بینیم که این اعمال گذشته ارتباطی با حال ندارند. آنها به گذشته تعلق دارند، بنابراین برای بیان آنها از زمان گذشته استفاده می‌کنیم.

مثال:

ate my breakfast with Tony and then we saw a movie.

صبحانه ام را با تونی خوردیم و بعد یک فیلم دیدیم.

اقدام فوق در گذشته اتفاق افتاده بود. هیچ ارتباطی با زمان حال وجود ندارد، بنابراین ما از گذشته ساده استفاده می کنیم.

اگر عملی در گذشته اتفاق افتاده است اما نوعی تأثیر در زمان حال دارد، یا اگر در زمان حال نیز ادامه یابد، ما باید از گذشته کامل استفاده کنیم.

مثال:

haven’t eaten breakfast yet, I’m starving.

من هنوز صبحانه نخورده ام، گرسنه ام.

مثال فوق گذشته کامل است زیرا عملی در گذشته است اما تأثیر آشکاری بر زمان حال دارد، گوینده اکنون گرسنه است.

مثال:

have been waiting here since 10 a.m.

من از ساعت 10 صبح اینجا منتظر بودم.

مثال فوق گذشته کامل استمراری است زیرا این عمل از گذشته آغاز شده است اما در حال حاضر که گوینده هنوز منتظر است ادامه دارد.

 

چرا این قانون گرامر در آزمون آیلتس مفید است؟

در بخش اسپیکینگ آیلتس ممکن است مجبور شوید در مورد رویدادهای مختلف گذشته، چه در مورد خودتان و چه در مورد سایر موارد صحبت کنید. باید تصمیم بگیرید که آیا این اقدامات مربوط به زمان حال هستند، آیا هنوز تأثیری دارند یا خیر.

شما زمانی که می‌نویسید وقت بیشتری نسبت به زمانی که صحبت می‌کنید دارید، اما اگر این قانون را اجرا کنید می توانید سریعتر فکر کنید.

 

ielts-grammar

 

 

3- ساختار مجهول

هر زمان که بخواهید لحن رسمی‌تر و غیرشخصی داشته باشید، می‌توانید از ساختار مجهول استفاده کنید.

شما ساختار مجهول را با استفاده از فعل “to be” در زمان مورد نظر خود بعلاوه شکل سوم فعل (برای مثال، برای فعل ” write” از ” “written استفاده می کنید) تشکیل می دهید.

مثال:

Almost 50% more courses were chosen in the second semester as compared to the first one.

 

More research needs to be done before choosing a certain supplier.

 

چرا این قانون گرامر در آزمون آیلتس مفید است؟

شما می توانید از ساختار مجهول در هر دو تسک بخش رایتینگ آیلتس، به ویژه در گزارش هایی که به لحن رسمی‌تر نیاز است، استفاده کنید.

 

4- افعال کمکی مدال (Modal Verbs)

 

وقتی می خواهید ریزه‌کاری‌هایی مانند درجه یقین را بیان کنید، می توانید از افعال مدال استفاده کنید.

1) Could, might, may  افعال مدال هستند که می توانند برای اشاره به اقدامات احتمالی اما نامطمئن در آینده استفاده شوند.

مثال:

We could be late if we stop for drinks now.

may want to spend my holiday in Europe, but everything depends on my partner.

We might want to move to a different class if the problem persists.

 

2) Could have, might have و  may have برای بیان اقدامات احتمالی در زمان حال یا گذشته استفاده می شود – شما پیشنهاد می کنید که این اقدامات ممکن است یا ممکن بوده است، یا اینکه آنها انجام شده اند یا کامل شده اند.

مثال:

They could have left hours ago.

It’s almost midnight in Spain, the plane might have landed by now.

may have mentioned your name to my colleague.

3) Can  برای بیان جملات احتمالی کلی در مورد زمان حال استفاده می شود، در حالی که could به عنوان گذشته can به این معنی است.

مثال:

My boss can be very demanding at times.

Students can be difficult to motivate in evening classes.

My boss could be very demanding when I first got hired.

Students could be difficult to motivate when I was an inexperienced teacher.

 

Can’t  (cannot) برای بیان عدم امکان استفاده می‌شود.

مثال:

These conclusions can’t be right.

 

 

Must زمانی استفاده می‌شود که مطمئن شویم چیزی درست است و Must have برای گذشته با همان معنی استفاده می‌شود.

مثال:

There must be a better explanation for why they haven’t arrived yet.

They must have changed their marketing strategy to afford such good prices.

 

چرا این قانون گرامر در آزمون آیلتس مفید است؟

در امتحان IELTS،  افعال مدال را می توانید در ریدینگ و لیسنینگ پیدا کنید و اگر معنی آنها را درست درک کنید، احتمال بیشتری دارد که آن قسمت از آزمون را درست انجام دهید.

در قسمت سوم بخش اسپیکینگ ممکن است بخواهید هنگام گسترش بحث و ایده خود به سایر جنبه هایی که ممکن است ممتحن از شما سوال کند، از این افعال استفاده کنید. از افعال مدال می‌توان برای بیان احتمال در هنگام کلی گویی و صحبت انتزاعی تر استفاده کرد.

 

5- حرف تعریف the

همانطور که از نامش پیداست، حرف تعریف (the) برای صحبت در مورد افراد یا مواردی که برای گوینده شناخته شده است/  قبلاً ذکر شدند/ با جزئیات توصیف شدند و یا زمانی که در مورد چیزی مشخص صحبت می کنیم، به کار می‌رود.

مثال:

Can you turn the TV on? (The speaker knows which TV they are talking about.)

We are not going by car. The car is not big enough for all of us. (The car has already been mentioned, so we know what car the speaker is referring to.)

The gift they brought was a bit inappropriate. (We know what gift the speaker is talking about.)

I can’t open the door, as I don’t have the key. (The key is unique.)

 

چرا این قانون گرامر در آزمون آیلتس مفید است؟

در بخش رایتینگ آیلتس، سعی کنید در پایان چند دقیقه وقت بگذارید تا اشتباهات گرامری را تصحیح کنید. اگر هنوز شک دارید که آیا به درستی از the استفاده می کنید یا نه، سعی کنید ابتدا این حرف را در نوشتن و سپس گفتار تمرین کنید زیرا وقت تفکر بیشتری برای تصمیم گیری در مورد استفاده از the دارید. درصورتی که تصمیم بگیرید شخص یا چیزی در واقع تعریف نشده، جدید یا مشخص نشده باشد، به راحتی می‌توانید آن را در نوشته خود پاک کنید.

 

grammar

 

6- صفت‌های مقایسه ای

برای توصیف افراد یا چیزها باید از صفت استفاده کنید، زیرا نشان می‌دهد که شما دامنه وسیعی از واژگان را در اسپیکینگ و رایتینگ دارید. ممکن است که بخواهید مقایسه ای بین دو یا چند چیز انجام دهید و لازم است که از صفات تفضیلی و عالی استفاده کنید. چند قانون وجود دارد که باید آن ها را به خاطر بسپارید:

1) وقتی در جمله می‌خواهیم دو یا چند چیز را با هم مقایسه کنیم به صفت  er- یا more اضافه می‌کنیم. زمانی که صفت یک هجا داشته باشد به انتهای آن er- و اگر دو یا چند هجا داشته باشد، قبل از آن more می‌آوریم.

مثال:

My plan is safer than yours.

This is a simpler version of what I’ve just said.

I’ve never heard a more beautiful song.

2) وقتی بخواهیم بگوییم یک شخص، مکان یا شی بالاتر، بهتر، قوی تر و … از اعضای یک گروه است، از صفت عالی استفاده می‌کنیم. برای ساختن این صفت به آن پسوند est- یا most اضافه می‌کنیم. زمانی که صفت یک هجا داشته باشد به انتهای آن  est-  و اگر دو یا چند هجا داشته باشد قبل از آن most می‌آوریم. 

This is the safest plan of them all.

This is the narrowest path I’ve ever walked on.

His was the most complete answer I got.

 

3) برخی از صفات در حالت تفضیلی و عالی کاملا عوض می‌شوند و از قاعده کلی سایر صفات پیروی نمی‌کنند.

good ⇒ better ⇒ the best

bad ⇒ worse ⇒ the worst

far ⇒ farther ⇒ the farthest

little ⇒ less ⇒ least

در آزمون آیلتس ممکن است بخواهید از صفت برای اثبات دامنه وسیع واژگان خود استفاده کنید، اما هنگام استفاده آن در بخش رایتینگ به املا کلمه توجه کنید.

  1. صفت‌هایی که به حرف y ختم می‌شوند حرف y با اضافه شدن –er و –est به i تغییر می‌کنند.

Shiny ⇒ shinier ⇒ shiniest

Icy ⇒ icier ⇒ iciest

 

  1. اگر سه حرف آخر کلمه یا صفتی، به ترتیب “بی صدا-صدا دار-بی صدا” باشد، حرف آخر آن صفت تکرار یا دوبل شده، و بعد er- یا est-  اضافه می شود. در غیر این صورت تنها   er- یا  est- را به انتهای کلمه اضافه می کنیم.

Big ⇒ bigger ⇒ biggest

Red ⇒ redder ⇒ reddest

Sad ⇒ sadder ⇒ saddest

 

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

در این مطلب چند قانون کلیدی گرامر در آزمون آیلتس را برای کسب نمره بالا بررسی کردیم تا با تمرین بر این قوانین اشتباهات گرامری خود در آزمون آیلتس را به حداقل برسانید.

اگر شما هم تمایل به مطالعه منابع آزمون آیلتس دارید، می‌توانید همین الان برای دسترسی به این منابع از سایت مایگریشن اسکیلز به آدرس www.migrationskills.ir  دیدن کنید.

migrationskills3
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.